Om föreningen

gks-loggaGrekisk konstmusik i Sverige (GKiS)
Grekisk Konstmusik i Sverige verkar för ökad kännedom och spridning av grekisk konstmusik. Föreningen arrangerar konserter och musikträffar samt kulturell pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar.

Leave a Reply