Grekisk konstmusik i Sverige får Svenska Atheninstitutets Vänners Stora pris 2023

Pressmeddelande, 5 oktober 2023

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Stora pris för 2023 går till föreningen Grekisk Konstmusik i Sverige, som under flera år med berömvärd idealism, stor hängivenhet och gott humör effektivt verkat för att öka kännedomen och spridningen av den betydelsefulla grekiska konstmusiken, litteraturen och konsten i övrigt.

Detta har skett genom välarrangerade konserter som lockat stor publik och haft ett brett spektrum, med musik av Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis och Nikos Skalkottas på bland annat Musikaliska Akademin och Dramaten i Stockholm, liksom även på scener runt om i Sverige.

riset delades ut vid Athenvännernas årsmöte på Medelhavsmuseum, fredagen den 29 september och togs emot av mezzosopranen Katerina Roussou, föreningens ordförande.  Athenvännernas stora pris utgörs av en medalj med föreningens uggla och utdelas enligt stadgarna till den som gjort ”en berömlig insats genom att i Sverige öka förståelsen för den grekiska kulturen och dess betydelse för vår västerländska odling eller genom att främja kulturutbytet mellan Sverige och det nutida Grekland”.

Priset utdelades första gången 1982 och då till Sture Linnér. Bland andra pristagare märks t.ex. Theodor Kallifatides, Göran Schildt, Ingvar Björkeson och Peter Curman.
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bildades 1976 för att stödja Svenska institutet i Athen och för att främja kontakterna mellan Grekland och Sverige. H.M. Konungen är Föreningens Höge Beskyddare.

Bildtext:
Katerina Roussou tar emot Athenvännernas pris 2023 för Grekisk Konstmusik i Sverige.